Euro Private Tours

Euro Private Tours je hrvatska turistička agencija koja organizira privatne izlete na području cijele Europe.

Cilj

Cilj ovog websitea bio je prikaz svih izleta i prikaz velike količine slika s tih izleta kako bi se dočarao ugođaj samog izleta.

Rješenje

Kategorizirali smo sve izlete po državama koje posjećuju kao i po interesima i temama kojih se dotiču.